KOLUMNE

Sodelovalno voditeljstvo

Doktrina vodenja, utemeljena s tem, da mora menedžer vzpostaviti močne strukture, ljudje pa se bodo obnašali, kot jim velevajo pravila, se počasi umika v zgodovinske arhive. V svojem času je opravila potrebne in koristne razvojne korake, sedanji čas pa kliče po novi doktrini.

Enako je s hierarhičnimi organizacijskimi strukturami. Odpira se prostor za nov način vodenja, ki temelji na spoštovanju sodelavcev in medsebojnem zaupanju ter spodbuja razvoj voditeljev povsod po organizaciji in sodelovanje med njimi.

Razliko med vodjo in voditeljem vidim v tem, da vodja dobi vlogo v organizacijski strukturi, ki mu jo skupaj z nazivom, področjem odgovornosti in pooblastili nekdo dodeli. Voditelj pa si svojo vlogo kreira sam, s svojim pogledom na svet, svojim načinom razmišljanja in delovanja ter z odnosi, ki jih gradi z drugimi. Po mojem dojemanju voditeljstvo ni vezano na organizacijsko strukturo in položaj v organizaciji. Voditelj predano živi svoje vrednote, pri delu zavestno uporablja svoje kompetence in celovit preplet razumske, čustvene in duhovne inteligence ter si prizadeva za uresničevanje osebnega poslanstva in skupne vizije.

Takšni voditelji spodbujajo drug drugega, navijajo drug za drugega, se medsebojno podpirajo, prepoznavajo in znajo pohvaliti napredek, s tem pa ustvarjajo dodatno energijo, ki lahko prispeva k preboju, k doseganju vrhunskih rezultatov. Takšnega sodelovanja ne moremo graditi na motivih pomanjkanja, na strahu, grabežljivosti, jezi in preveliki samozavesti ali egu, ki so včasih poganjali poslovanje. Razvoj zavesti se kaže tudi v premiku po lestvici motivov, ki so povezani z višjimi potrebami, kot so raziskovanje, družbenost in sodelovanje, notranja moč, vrhunsko obvladanje, skrb za prihodnje generacije ter služenje višjim ciljem. Zato sisteme nadzora, ki smo jih gradili do sedaj, nadgradimo z zaupanjem.

Prizadevajmo si za skupno dobro in se naučimo bolj sodelovati. Naj nam ne bo več nerodno, če nas bo kdo čudno gledal in spraševal, zakaj se ne brigamo samo zase, zakaj iščemo takšne rešitve, ki so dobre za vse. Več nas bo optimistov, ki želimo svet spreminjati na boljše iz sebe, več voditeljstva bomo prinesli v prostor in bolje nam bo. Dejavno soustvarjajmo kulturo, v kateri prevladujejo iskrenost, dobronamernost, odprtost za izzive, delitev znanja in informacij ter skupno učenje na osnovi refleksije. Ko omogočamo nove uvide in izkušnje sebi in sodelavcem, skrbimo za rast in razvoj, učenje in dvig motivov pri vseh in s tem za razvoj celotne skupnosti. S tem premikamo meje,  povečujemo ustvarjalnost, inovativnost in sposobnost doseganja zastavljenih ciljev.

Če ste vodja, postanite tudi voditelj. Tudi če niste vodja, postanite voditelj. Z notranjo vedrino razvijajmo voditelja v sebi, saj imamo ta potencial. Vodimo sebe, raziskujmo nove poti z ljubeznijo in sočutjem in sodelujmo z našimi sopotniki. Negujmo svojo notranjo moč in prevzemimo odgovornost za to, kar je prav za vsakogar od nas in za skupno dobro.