KOLUMNE

Pomen osebnosti in izrazne moči pri vodenju

Podrejeni od vodje pričakujejo, da zna in zmore vplivati nanje in da zna ter zmore sprejemati odločitve. To nalogo ima vsak vodja pravico izvajati, ker spada v področje njegove legitimne moči.

Od vodje se pričakuje, da v skupini izstopa, da daje navodila, da usmerja in v odločilnih situacijah tudi kaj zahteva. Na kakšen način to počne, je odvisno od njegove osebnostne izrazne moči. Izražanje osebnostne izrazne moči se nanaša na vodjev položaj znotraj skupine, ki jo vodi, pa tudi na položaj znotraj sistema, kjer deluje. Od vodje se pričakuje, da s svojim nastopom in delovanjem izraža energijo »alfa osebe«.

Pravi vodja in »alfa oseba« v skupini ste lahko le, če vam ekipa priznava to vlogo in si jo ustvarite s svojim delovanjem, vedenjem ter načinom komunikacije. Tega vam ne daje niti izobrazba, ne vaš formalni status, ne vaš socialni ali družbeni položaj, niti starost, niti lastništvo v organizaciji ali v podjetju. Da vas podrejeni spoštljivo doživljajo za osebo »številko ena«, si morate to ustvariti z odnosom in delovanjem. Z odnosom in delovanjem v identiteti vodje.

Izražanje osebnostne moči kaže, v kolikšni meri ste pripravljeni vplivati na druge. Pomislite. Kako vam je všeč, da ste izpostavljeni pred skupino, ki jo je treba voditi, usmerjati, ji dajati navodila? Se počutite varno in v redu, da vaša »glava štrli iznad ostalih v skupini«? Ali imate ambicije in želite dosegati uspehe; seveda skupaj s svojo ekipo? Ali ste proaktivni in samoiniciativni? Ste sposobni sprejemati odločitve?  Ali vas vsi člani skupine doživljajo kot osebo »številko ena« ali »alfa osebo«?

Kar se tiče izražanja osebnostne moči, je pomembno, da je ta izražena v ravno pravem obsegu in skladno s situacijami ter okoliščinami. Včasih je treba delovati odločno, suvereno in takoj, kar pomeni tudi avtoritarno. So trenutki, ko lahko zadeve obravnavate bolj nežno, tolerantno in odločitve sprejemate po posvetovanju ter usklajevanju z ostalimi osebami, ki jih vodite.

Kadar delam s kakšnim vodjem, ki želi izboljšati svoje vodstvene kompetence, se v zvezi z izrazno močjo pojavljata dve neugodni skrajnosti:

Prvič:

Premočno izražena osebnostna moč, ki se izraža v avtoritarni obliki z visoko potrebo po nadzoru. Pri teh vodjih je glavni problem ta, da se jih podrejeni bojijo, kar je slabo. Prestrašeni zaposleni prikrivajo neprijetne novice, niso samoiniciativni, niso inovativni, naredijo samo najbolj nujne naloge ipd.

Drugič:

Prešibka osebnostna moč, ki se kaže kot popuščanje, neodločnost in prilaganje drugim. Tukaj je glavni problem ta, da skupino vodijo neformalni vodje, zaposleni so nedisciplinirani in nezadovoljni ter nesrečni zaradi medlega in neodločnega vodenja.   

Za vodenje je premalo, če je nekdo strokovnjak za področje, ki ga vodi. Za uspešno in učinkovito vodenje mora imeti vsak vodja že razvite ustrezne osebnostne lastnosti, ki jih zahteva vodstvena pozicija, ki jo zaseda.