Page 4 - Revija Direktor | 02
P. 4
4 osrednja tema

Znanje – trajna in
uporabna vrednost
posameznika

Velikokrat slišimo, da so zaposleni najpomembnejši kapital podjetij.
Če to drži, je to vrednost TREBA plemenititi z vlaganjem. To pa nikakor
ni zgolj višina plače, dnevno motiviranje ali majhne bonitete, s kat-
erimi nagrajujemo najboljše in najbolj prizadevne kadre. Če želimo biti
konkurenčni in uspešni v zaostrenih razmerah, v katerih preživijo le
najboljši, je pomembno vlagati predvsem v intelektualni razvoj in rast
zaposlenih. Vodilne menedžerke in direktorice podjetij, ki izobražujejo
vodstveni kader, smo povprašali o SMERNICAH in pomenu izobraževanj za
menedžerje v podjetjih.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9