Page 14 - Revija Direktor | 02
P. 14
14 direktorICA meseca

“ Ljudje moramo videti v vodji avtoriteto, moramo pa v njem
prepoznati tudi človeka.

odnosa do ljudi, znanja, pripravljenosti za Mislim, da smo ženske kot vodje bolj domačega okolja. Z dobro koordinacijo se to
delo ter odprtega in poštenega odnosa do zahtevne do sebe in do okolice, kar je lah­ da, verjemite.«
ljudi. Ljudje moramo videti v vodji avtoriteto, ko včasih tudi obremenjujoče. Pa vendar –
moramo pa v njem prepoznati tudi človeka.« vodenje pomeni voditi in usmerjati ljudi. To ››Telesno in čustveno ravnoves-
lahko počne samo nekdo, ki spoštuje znanje je najdete v ...?
››Kot ženska zagotovo ver- in sposobnosti drugih in jih zna pritegniti v
jamete v ženski in moški princip svoj krog. In tako kot sem prepričana, da je »Športu, ta me napaja z energijo. Sicer pa
vodenja? neumnost enakomerno razporejena med veliko berem, branje me bogati. Včasih sem
moške in ženske, tako je tudi s pametjo in tudi veliko šivala, estetika mi je namreč izjem-
»To vprašanje ženske pogosto dobimo, bolj sposobnostjo. Le da družba tega velikokrat no ljuba.«
poredko pa ga postavljate moškim. Seveda ni pripravljena priznati.«
obstajajo razlike, vprašanje je, ali jih družba ››Sreča po vašem mnenju je ...?
priznava in ali so družbi in ljudem všeč, ››Kako združujete uspeh v po-
predvsem pa, ali so prednost za podjetje. slovnem in zasebnem življenju? »Doseči telesno in čustveno ravnotežje ter se
Ženske smo bolj timsko naravnane, mogoče vedno dobro počutiti v svoji koži.«
odločitve sprejemamo manj odločno in bolj »Pravijo, da si mora človek doma spočiti in
počasi, jih pa bolj dosledno uresničujemo. nabrati energijo za službo, vendar mora tudi ››Vaš življenjski moto?
priznati, da si v službi spočije od doma in
»V življenju se nam ponuja veliko priložnosti,
potruditi se moramo in jih izkoristiti.«
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19