Page 11 - Revija Direktor | 02
P. 11
O VODENJU 11

Naš navdih Breda Obrez Preskar,

so zadovoljni gostje izvršna direktorica,
Celjski sejem, d. d.:
Na obrežju Drave v Mariboru je ma- letnem času je na voljo tudi letni vrt, ki nudi
jhen družinski hotel z le 15 sodobno osvežitev z odličnimi koktejli in posebno po- »V storitveni dejavnosti, kamor sodi
opremljenimi dvoposteljnimi sobami nudbo slaščic vrhunskih slaščičarjev« pove sejemska, v kateri delujem že več kot dve
in 2 vrhunskima hotelskima suitama direktor hotela Ali Jašaraj. desetletji, so ljudje na prvem mestu. In to
z jacuzziji, oblikovan po vzoru itali- Ne glede na to ali je obisk gostov poslovne, ne le v mojem timu sodelavcev, temveč
janskih dizajnerjev, Hotel Lent. turistične ali druge narave, je Hotel Lent tudi v odnosu do naših najpomembnejših
vsekakor idealna namestitev. Gostom bodo partnerjev – razstavljavcev in
»Sobe so opremljene z vrhunskimi materiali ponudili le najboljše pod sloganom: 'Naš obiskovalcev sejemskih prireditev, ki jih
in posteljnim ter kopalniškim perilom, diza- navdih ste vi, zadovoljni gostje!'. Razmerje pripravljamo v Celju. Pri svojem delu
jnerskimi lučmi, LCD TV s 136 programi, med ceno in kvaliteto je primerljivo z ostalo si prizadevam postavljati jasne cilje, ki
brezplačno Wi-Fi povezavo ... Oprema sob domačo ponudbo. Cena za najem sobe z jih odlikujeta tudi nujna fleksibilnost oz.
dosega standard štirih zvezdic, čeprav je zajtrkom znaša 70 evrov za osebo, oziroma pravočasna odzivnost na spremembe in
hotel rangiran kot hotel s tremi zvezdicami. 100 evrov za dve osebi, najem luksuznega kompleksnost poslovnega okolja. Željo
Gostje tako dobijo več kot pričakujejo. Za apartmaja suite pa 200 evrov za dve osebi. po uspehu, samozavest in zaupanje
svoje goste želimo le najvišjo kakovost. Pri- Solastnik hotela Fadil Jašaraj kot posebnost vase v tekmovalnih situacijah prenašam
jazen ambient hotelske kavarne našim gos- omeni prijaznost, lokacijo, ambient in bogate na svoje sodelavce, pri katerih cenim
tom nudi priložnost za miren klepet ob kavici, zajtrke, s katerimi vas bodo razvajali. predvsem pripadnost in samoiniciativnost.
druženja s prijatelji in krajše sestanke. V po- Mozaik mojega vodenja sodelavcev pa je
Oglasno sporočilo sestavljen tudi iz pozornega poslušanja
in sprotnega razreševanja morebitnih
konfliktov, odprtost za nove zamisli in
ustrezne uporabe pohval in po potrebi tudi
argumentirane kritike.«

Od blagovne znamke
do spletne kampanije

13 vizualnih ključev do
sodobne in integrirane
vizualne komunikacije.

Ekskluzivni seminar za direktorje 5.6. 2012 in 12.6. 2012
Več informacij na: www.info-net.si
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16